Definisjon Intensivavdeling:
I denne sammenheng regnes alle avdelinger som har er bemannet med spesialutdannet personale og teknisk utstyrt til å behandle kritisk syke pasienter med svikt i ett eller flere organsystemer, hvorav respirasjonssvikt er den vanligste. Avdelingen er bemannet med minst en sykepleier per to pasienter på døgnbasis.

Tidsdefinisjon:
I seksjonen Sykehusopphold skal man registrere det som foregår fra pasienten ankommer intensivavdeling til pasienten avleveres sengepost, overføres annet sykehus, rehabiliteringsinstitusjon, psykiatrisk sykehus/avdeling, sykehjem eller utskrives til bopel direkte fra intensivavdeling.