10.8.1 Død innen 30 dager etter skade (U)

Datavariabel definisjon Er pasienten erklært død 30 dager etter skade? Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja 2 = Nei 999 = Ukjent Kodeveiledning Registrer om pasienten er død eller ikke 30 dager etter skade. 30-dager mortalitet er endepunkt, og indikerer pasientstatus ved 30-dager. Pasienter som erklæres død mellom dag 0-30 etter ulykken registreres som […]

Read More