10.3.3 Kirurgisk avdeling

Datavariabel definisjon Var pasienten innlagt ved en kirurgisk avdeling? Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja 2 = Nei Kodeveiledning Fylles ut på alle traumepasienter Forkortet feltnavn hosp_dept_surg Dato for siste revisjon 05.07.2019

Read More

10.3.2 Ortopedisk avdeling

Datavariabel definisjon Var pasienten innlagt ved en ortopedisk avdeling Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja 2 = Nei Kodeveiledning Fylles ut på alle traumepasienter Forkortet feltnavn hosp_dept_ortho Dato for siste revisjon 05.07.2019

Read More

10.3.1 Nevrokirurgisk avdeling

Datavariabel definisjon Var pasienten innlagt ved en nevrokirurgisk avdeling Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja 2 = Nei Kodeveiledning Fylles ut på alle traumepasienter. Forkortet feltnavn hosp_dept_neurosurg Dato for siste revisjon 05.07.2019

Read More