9.5.2 Thoraxdren innlagt i akuttmottak

Datavariabel definisjon Ble thoraxdren innlagt i akuttmottaket? Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja 2 = Nei 3 = Har thoraxdren ved ankomst 999 = Ukjent Kodeveiledning Registrer om thoraxdren ble lagt inn i akuttmottak. Thoraxdren som ble lagt inn etter ankomst operasjonsstue, postoperativ avdeling eller intensivavdeling skal ikke registreres, men kan noteres i kommentarfeltet. […]

Read More

9.5.1 Intubert

Datavariabel definisjon Ble pasienten intubert? Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja, intubert før akuttmottak 2 = Ja, intubert i akuttmottak 3 = Nei 999 = Ukjent Kodeveiledning Registrer om pasienten ble intubert i akuttmottak. Intubasjon utført etter ankomst intensiv-/postoperativ avdeling skal ikke registreres her, men antall dager pasienten var intubert skal registreres i feltet […]

Read More