9.1.3 Tid fra avreise skadested til ankomst mottak

Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar. Datavariabel definisjon Tidsintervallet fra når prehospitalt personnell forlot hente-/skadested med pasienten til pasienten ankom akuttmottak. Datatype Tidsfelt Datavariabel verdier hh:mm Kodeveiledning Feltet blir automatisk utregnet på bakgrunn av tidspunkt i datapunktene Avreise skadested, dato/tid og Ankomst mottak, dato/tid. Forkortet feltnavn dt_scene_ed

Read More