8.2.1 Systolisk blodtrykk (U)

Datavariabel definisjon Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) målt ved ankomst på hente-/skadested av medisinsk personell. Datatype Kontinuerlig Datavariabel verdier Tall Kodeveiledning Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) målt av medisinsk personell på hente-/skadested. Hvis data er ukjent eller ikke dokumentert skal datafeltet stå tomt. I slike tilfeller kan SBT klinisk RTS kategori registreres. Måleenhet er mmHg. […]

Read More