8.1.1 Ingen prehospital og/eller AMK-aktivitet

Datavariabel definisjon Informasjon om hvorvidt prehospital og/eller AMK-aktivitet har funnet sted. Datatype Nominal Datavariabel verdier 1 = Ingen kjent prehospital/AMK-aktivitet 2 = Prehospital/AMK-aktivitet Kodeveiledning Prehospital aktivitet, inkludert undersøkelse og behandling, skal i utgangspunktet registreres for alle pasienter. Dersom det ikke er uført prehospital aktivitet, kan ”Ingen kjent prehospital og/eller AMK-aktivitet” registreres, og resten av prehospitalskjemaet […]

Read More