8.3.1 Luftveishåndtering prehospitalt (U)

Datavariabel definisjon Ble det gjennomført prehospital luftveishåndtering? Datatype Nominal Datavariabel kategorier 1 = Ja 2 = Nei 999 = Ukjent Kodeveiledning I feltet registreres om prehospital luftveishåndtering ble gjennomført. Dersom pasienten puster selv registreres ”Nei”. Dersom det er gjennomført luftveishåndtering registreres ”Ja”, hvorpå det kommer opp undermeny for ytterligere registrering. Se neste punkt. Dersom det […]

Read More