11.3.1 Probability of Survival

Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar. Datavariabel definisjon Pasientens sannsynlighet for overlevelse etter skade9,16. Datatype Tall Datavariabel kategorier Format: 0.00 – 1.00 Kodeveiledning Feltet blir automatisk utregnet. Forkortet feltnavn res_ps

Read More