11.2.1. Beregnet ISS

Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar. Datavariabel definisjon Automatisk Injury Severity Score (ISS)13,14 kode generert på bakgrunn av summasjon av registrerte AIS koder. Datatype Ordinal Datavariabel verdier Format: ISS 1-75 Kodeveiledning ISS er summen av kvadratet av de høyeste AIS alvorlighetskoder i hver av de tre mest alvorlig skadde ISS kroppsregioner. […]

Read More