11.1.1 Pasienten har ingen AIS registrerbare skader

Datavariabel definisjon Pasienten har ingen AIS registrerbare skader Datatype Nominal Datavariabel verdier 1 = Ingen AIS registrerbar skade 2 = AIS scores Kodeveiledning Det skal foretas Abbreviated Injury Scale (AIS)12 registrering for alle pasienter som er inkludert i registeret. Dersom man finner at pasienten ikke har noen AIS registrerbare skader overhodet, skal det markeres her. […]

Read More