Tidsdefinisjon:

I seksjonen Akuttmottak skal man registrere det som foregår fra pasienten ankommer mottak til pasienten ankommer PO/intensiv/sengepost. I dette tidsrommet kan pasienten ha vært til undersøkelse/behandling, inkludert CT, angio, operasjon eller andre prosedyrer, som ikke nødvendigvis finner fysisk sted i akuttmottaket.

Dersom en traumepasient som oppfyller registerets inklusjonskriterier overføres fra et annet sykehus og direkte til en annen avdeling uten å ha vært innom akuttmottak, skal ikke skjema for akuttmottak opprettes. I slike tilfeller skal kun Intensivskjema registreres.