Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Tidsintervall fra ankomst sykehus til starttid for første nødintervensjon.

Datatype

Tid

Datavariabel kategorier

hh:mm

Kodeveiledning

Tidsintervallet som genereres tid fra ankomst sykehus til tidspunktet for knivstart (operasjonsstart). Kun nødintervensjonene 1-8 i feltet Første nødintervensjon, type vurderes.

Forkortet feltnavn

dt_ed_emerg_proc