Datavariabel definisjon

Den første nødintervensjonen som ble utført for behandling og stabilisering av pasienten.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

0 = Ingen nødintervensjon ble utført
1 = Damage control thorakotomi
2 = Damage control laparotomi
3 = Ekstraperitoneal bekkenpakking
4 = Revaskularisering av ekstremitet
5 = Intervensjonsradiologi
6 = Kraniotomi
7 = Intrakraniell trykkmåler
99 = Annen nødintervensjon
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer kun den første, dokumenterte utførte nødintervensjon (fra den definerte listen) i løpet av sykehusoppholdet3,4.

Tidsintervalldefinisjon:
For dette datafeltet gjelder nødintervensjon som er utført under sykehusoppholdet, enten det er utført på dag en i oppholdet eller senere og om det er utført på Akuttstue, Operasjonsstue, Intensiv eller sengepost.
Dersom flere nødintervensjoner er utført, registreres bare den første.

1 = Damage control thorakotomi
Enhver nød- eller viktig thorakotomi utført pga. blødning eller antatt blødning i thorax, ekskludert enkel thoraksdrenasje.

2 = Damage control laparotomi
Enhver nød- eller viktig laparotomi utført pga. blødning eller antatt blødning i abdomen, inkludert blødning fra aorta.

3 = Ekstraperitoneal bekkenpakking
Prosedyre for å kontrollere massiv traumatisk bekkenblødning ved bruk av kompresser i ekstraperitonealrommet.

4 = Revaskularisering av ekstremitet
Arteriell skade som nødvendiggjør vaskulær kirurgi eller intervensjonsradiologi, inkludert alle intervensjoner på pulsløs ekstremitet, nedsatt perfusjon og skade på intimalaget i arterier.

5 = Intervensjonsradiologi
Angiografisk embolisering, stent, stent-graft plassering. Ekskludert revaskularisering av ekstremitet, som klassifiseres som kategori 4 Revaskularisering av ekstremitet.

6 = Kraniotomi
Nevrokirurgiske prosedyrer som gjennomføres for å redde liv/bevare nevrologisk funksjon (evakuering av intrakranielt hematom, hemikraniektomi ved hjerneødem med midlertidig fjernelse av benlapp  for å redusere hjernetrykket, ekstern hjerneventrikkeldrenasje med bruk av dren).

7 = Intrakraniell trykkmåler
Unntatt tilfeller der ICP-måler ble satt inn som ledd i en kraniotomi; det skal klassifiseres som kategori 6 Kraniotomi.

8 = Annen nødintervensjon
Escariotomi.

Innleggelse av thoraxdren blir ikke regnet som nødintervensjon i denne sammenheng3,4, og skal fylles ut i eget felt nedenfor.

Presisering 1: Hvis avklemming av aorta forutgår bekkenpakking hos pasienter med bekkenblødninger og sirkulatorisk kollaps, er det bekkenpakkingen som skal klassifiseres som den første intervensjonen. Dette fordi kontroll av blødning gjøres på blødningsstedet etter avklemming av aorta.

Presisering 2: Alle revaskulariseringer av ekstremiteter bør kategoriseres i samme gruppe, uavhengig av om det var gjort kirurgisk eller radiologisk, siden det er det faktum at pasienten hadde behov for revaskularisering (snarere enn den eksakte metoden som ble brukt) som er viktig3,4.

Forkortet feltnavn

ed_emerg_proc