Datavariabel definisjon

Dato og klokkeslett for første CT scanning.

Datatype

Dato og Tid

Datavariabel verdier

dd.mm.åååå hh:mm

Kodeveiledning

Dato og klokkeslett for første CT scan i akuttmottak registreres.

Aksepterte verdier for tidspunkt: 00:00 til 23:59. Klokkeslettet 24:00 skal ikke brukes.

Kun eksakt, dokumentert klokkeslett skal registreres. Tidspunkt skal ikke estimeres. Dersom eksakt klokkeslett for CT scan utført ikke er kjent, markeres i feltet for Ukjent klokkeslett.

Feltet vises når man har markert ”Ja” for feltet CT scan utført.

Forkortet feltnavn

ed_first_ct_dtg