Datavariabel definisjon

Ble CT scanning utført?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Den første CT scan som er tatt i akuttmottak registreres. Se tidsdefinisjon under Akuttmottak.

Dersom det markeres ”Ja”, får man opp felt for tidspunktsangivelse og tidspunktsnøyaktighet.

Det markeres «Ja» for CT scan utført uavhengig av om en organfokusert- og/eller helkropps-CT scanning ble utført.

Forkortet feltnavn

ed_ct