Datavariabel definisjon

Ble røntgen av thorax tatt i akuttmottak?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Det første røntgen thorax som er tatt i akuttmottak registreres. Se tidsdefinisjon under Akuttmottak.

Dersom det markeres ”Ja”, får man opp felt for tidspunktangivelse og tidspunktets nøyaktighet.

Forkortet feltnavn

xray_chst