Datavariabel definisjon

Første målte INR innen den første timen etter ankomst.

Datatype

Kontinuerlig

Datavariabel verdier

Format: kun positive verdier med et desimal, for eksempel: 2.0.

Kodeveiledning

Den første INR som er målt innen en time etter ankomst akuttmottak registreres.

Dersom første INR er målt senere enn 60 min etter innkomst akuttmottak, skal den ikke registreres (kryss da av for ”Ikke målt”).
Hvis mer enn en verdi er målt innen den første time etter ankomst, rapporter den første målte verdi.

Hvis verdien er ukjent, kryss av for ”Ikke målt”.

Forkortet feltnavn

ed_inr