Datavariabel definisjon

Første dokumenterte scoring ved ankomst akuttmottak.

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

4 = Åpner øyne spontant
3 = Åpner øyne på tiltale
2 = Åpner øyne ved smertestimulering
1 = Åpner ikke øyne
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer første dokumenterte GCS øyerespons etter ankomst akuttmottak. Beste sides øyerespons registreres.
Hos pasienter med hjerte-/respirasjonsstans ved ankomst akuttmottak, dokumentert av medisinsk personell, registreres Øyerespons i GCS som 1.

Dersom pasienten er intubert før ankomst akuttmottak, skal feltet ikke fylles ut (”Ikke valgt”). Den sammenlagte GCS scoren skal da registreres i feltet GCS (RTS).

Forkortet feltnavn

ed_gcs_eye