Datavariabel definisjon

Første dokumenterte systolisk blodtrykk (BT) i klinisk RTS kategori målt ved ankomst i akuttmottak.

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

4 = BT >89 (“god radialispuls”)
3 = BT 76 – 89 (“svak radialispuls”)
2 = BT 50 – 75 (“femoralispuls”)
1 = BT 1 – 49 (“kun carotispuls”)
0 = BT 0 (“ingen carotispuls”)
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Overordnet prinsipp for registrering i Akuttmottak:
RTS skal foreligge på alle pasienter i mottak. Dette gjøres for å kalkulere TRISS. Dersom SBT, RF eller GCS klinisk RTS kategori mangler, vil TRISS ikke genereres, og pasienten vil følgelig ekskluderes fra alle datauttrekk.
Man skal score konservativt, dvs pasienten registreres med normalverdier hvis sikker dokumentasjon ikke foreligger.

Datafeltet blir automatisk kalkulert dersom SBT eksaktverdien registreres.

Dersom SBT eksaktverdi er ukjent, skal klinisk RTS kategori registreres som kategori 4 (normalt). Dette gjelder primært pasienter som ikke er tatt imot med traumeteam, hvor det kan være mangelfull blodtrykksregistrering og hvor pasienten tilsynelatende er velfungerende.
Ukjent (999) skal ikke benyttes.

Forkortet feltnavn

ed_sbp_rtscat