Datavariabel definisjon

Første dokumenterte systoliske blodtrykk ved ankomst akuttmottak.

Datatype

Kontinuerlig

Datavariabel verdier

Tall

Kodeveiledning

Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) målt etter ankomst akuttmottak.

Hos pasienter med hjertestans ved ankomst akuttmottak registreres SBT som 0.

Hvis data er ukjent eller ikke dokumentert skal datafeltet stå tomt. I slike tilfeller kan SBT klinisk RTS kategori registreres.

Måleenhet er mmHg.

Forkortet feltnavn

ed_sbp_value