Datavariabel definisjon

Ble traumealarm aktivert på hendelse som ikke er traume?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei

Kodeveiledning

Det registreres om det ble aktivert traumealarm på en hendelse som ikke er traume. Ukjent er ikke et alternativ.

Traumealarm kan utløses også på pasienter som ikke er traumepasienter. Disse pasientene skal likevel inkluderes, da det gir mulighet for å monitorere bruken av traumealarm.
Så lenge det i utgangspunktet er utløst traumealarm på bakgrunn av mistenkt skade, skal pasienten registreres på vanlig måte (svaralternativ «Nei»).

Eksempler:
Drukninger, hengninger/asfyksi, medisinske pasienter, kronisk subduralt hematom.

For disse pasientene skal følgende skjema registreres:

  • Akuttmottak
  • Intensiv
  • Opplysninger om hendelsen registreres i kommentarfeltet under Traumeperiode.

Forkortet feltnavn

ed_tta_notrauma