Definisjon prehospitalt tidsintervall:
Start: Tidspunkt for ulykke.
Slutt: Ankomst akuttmottak ved primærsykehus/første behandlende sykehus.

Definisjon primærsykehus/første behandlende sykehus: Det første sykehuset med traumefunksjon pasienten ankommer etter ulykken.