Datavariabel definisjon

Ble pasienten fraktet direkte fra hente-/skadested til dedikert traumesykehus (sykehus med traumefunksjon/traumesenter)?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja, direkte til sykehus med dedikert traumefunksjon
2 = Nei, via sykehus uten dedikert traumefunksjon
3 = Nei, via legevakt
4 = Nei, via annen instans
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Her registreres ”Ja” dersom pasienten ble fraktet direkte fra hente-/skadested til sykehus med traumefunksjon eller traumesenter.

Det registreres ”Nei, via sykehus uten dedikert traumefunksjon” dersom pasienten var innom et sykehus uten traumefunksjon i tidrsommet fra ulykken fant sted til pasienten ble avlevert sykehus med traumefunksjon eller traumesenter.

Det registreres ”Nei, via legevakt” dersom pasienten var innom en kommunal legevakt i tidrsommet fra ulykken fant sted til pasienten ble avlevert sykehus med traumefunksjon eller traumesenter.

Det registreres ”Nei, vi annen instans” dersom pasienten var innom en annen behandler/institusjon (f.eks fastlegekontor, sykehjem) i tidrsommet fra ulykken fant sted til pasienten ble avlevert sykehus med traumefunksjon eller traumesenter.

Forkortet feltnavn

pre_transport_traumacentre_direct