Datavariabel definisjon

Høyeste traumefaglige kompetanse prehospitalt.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Nivå I. Ingen akuttmedisinsk behandling utover lekfolks førstehjelp
2 = Nivå II. Basal akuttmedisinsk behandling (BLS)
3 = Nivå III. Avansert akuttmedisinsk behandling (ALS) prehospitalt
4 = Nivå IV. Avansert akuttmedisinsk behandling (ALS) prehospitalt under ledelse av lege
99 = Annet prehospitalt personell
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Dokumentèr det høyeste traumefaglige behandlingsnivået utført av prehospitalt personell som er involvert i behandlingen av den skadde pasienten3,10.

Dersom det er kompetent traumefaglig lege tilstede prehospitalt, men pasienten ikke hadde behov for avansert behandling, skal dette registreres som Nivå 4.

1 = Nivå I. Ingen akuttmedisinsk behandling utover lekfolks førstehjelp
Retningslinjer: Ingen akuttmedisinsk behandling utover lekfolks (ikke-profesjonell) førstehjelp ble utført; transportering ved hjelp av privat kjøretøy uten medisinsk tilsyn.

2 = Nivå II. Basal akuttmedisinsk behandling (BLS)
Retningslinjer: Etter ankomst skadested sørger ambulansepersonell/ paramedics for luftveishåndtering, inkludert bag-maske ventilasjon; økt oksygentilførsel (FiO2 omtrent 0.85); kompresjon (eller tourniquet) for blødningskontroll; potensiell frakturimmobilisering, minimum, en halskrage og langt ”backboard” der alle ben er tilstrekkelig immobilisert til ”backboardet”; pasienten transporteres hurtig til sykehus.

3 = Nivå III. Avansert akuttmedisinsk behandling (ALS) prehospitalt
Retningslinjer: Dette nivå inkluderer alt som er listet opp overfor under BLS (nivå II), i tillegg til endotrakeal intubasjon eller supraglottiske luftveishjelpemidler og/eller i.v. væsketilførsel basert på ambulansepersonell/ paramedic vurdering, sykepleier vurdering eller behandling basert på protokoll forordnet av lege.

4 = Nivå IV. Avansert akuttmedisinsk behandling (ALS) prehospitalt under ledelse av kompetent traumefaglig lege
Retningslinjer: En lege er tilstede på skadested og gir eller leder den prehospitale pasientbehandling og avanserte akuttmedisinske behandling. Denne legen innehar ansvaret for å administrere håndteringen på skadestedet.

Forkortet feltnavn

pre_provider