Datavariabel definisjon

Hadde pasienten hjertestans før ankomst akuttmottak/traumemottak?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Hjertestans registreres dersom dokumentert av prehospitalt medisinsk personell.

Hjertestans er definert som opphør av mekanisk aktivitet, bekreftet ved fravær av puls (palpatorisk, ultralyd), manglende respons, og apnø (eller agonal, gispende respirasjon).

Forkortet feltnavn

pre_card_arrest