Datavariabel definisjon

Type pneumothoraxavlastning som ble utført prehospitalt?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Thoraxdren
2 = Nål
3 = Incisjon
99 = Andre
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer metode for avlastning av pneumothorax.

Nål: Innleggelse av venflon til pleurahulen.
Incisjon: Åpning med skarpt instrument til pleurahulen uten innleggelse av dren eller nål.

Forkortet feltnavn

pre_ptx_relief_type