Datavariabel definisjon

Ble det utført pneumothorax avlastning prehospitalt?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Dersom det ikke er gjennomført pneumothoraxavlastning registreres ”Nei”.
Dersom det er gjennomført pneumothoraxavlastning registreres ”Ja”, hvorpå det kommer opp undermeny for ytterligere registrering. Se neste punkt.
Dersom det er ukjent hvorvidt pneumothoraxavlastning er gjennomført registreres ”Ukjent”.

Forkortet feltnavn

pre_ptx_relief