Datavariabel definisjon

Type prehospital luftveishåndtering.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Tube i trakea – medikamentassistert
2 = Supraglottisk luftveishjelpemiddel – medikamentassistert
3 = Tube i trakea – ikke medikamentassistert
4 = Supraglottisk luftveishjelpemiddel – ikke medikamentassistert
5 = Annet
999=Ukjent

Kodeveiledning

Det registreres type prehospital luftveishåndtering.

Eksempler på en tube i trakea er orotrakeal, nasotrakeal, eller kirurgisk luftvei. Eksempler på supraglottisk luftveishjelpemiddel som forhindrer tale er øsofago-trakeal combitube, larynxtube, og forskjellige former for larynxmasker. Disse hjelpemidler plasseres ikke nedenfor stemmebåndene.

Bruken av en orofaryngeal luftvei (svelgtube) er ikke ansett som luftveishåndtering i dette datafeltet.

Medikamentassistert = smertestillende, nevromuskulært blokerende medikamenter og sedasjon.

Forkortet feltnavn

pre_intub_type