Datavariabel definisjon

Ble det gjennomført prehospital luftveishåndtering?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

I feltet registreres om prehospital luftveishåndtering ble gjennomført.

Dersom pasienten puster selv registreres ”Nei”.
Dersom det er gjennomført luftveishåndtering registreres ”Ja”, hvorpå det kommer opp undermeny for ytterligere registrering. Se neste punkt.
Dersom det er ukjent hvorvidt luftveishåndtering er gjennomført registreres ”Ukjent”.

Forkortet feltnavn

pre_intubated