Datavariabel definisjon

Revised Trauma Score (RTS) kategori av GCS sum prehospitalt.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

4 = sum 13-15
3 = sum 9-12
2 = sum 6-8
1 = sum 4-5
0 = sum 3

Kodeveiledning

GCS RTS kategori blir automatisk utregnet basert på summen av prehospitale GCS komponenter (se foregående datafelt).

Forkortet feltnavn

pre_gcs_rts