Datavariabel definisjon

Første dokumenterte prehospitale GCS score.

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

3-15
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Utregning av GCS sum skjer automatisk på grunnlag av øye, verbal og motor respons.

Dersom det av medisinsk personell er dokumentert en GCS verdi, uten spesifikasjon av enkeltverdier, registreres GCS verdien.

Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på eksakt GCS verdi, men pasienten beskrives som våken, klar og orientert registreres GCS som 15.
Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på eksakt GCS verdi, men pasienten beskrives som bevisstløs registreres GCS som 8.

Dersom pasienten intuberes prehospitalt registreres dokumentert verdi før intubasjon.
Dersom dokumentert GCS verdi fra før intubasjon ikke foreligger, men pasienten beskrives som bevisstløs før intubasjon, registreres GCS 8.
Dersom dokumentert GCS verdi fra før intubasjon ikke foreligger, og pasientens status før intubasjon er ukjent, skårer man konservativt og registrerer GCS 15.
Enkelte pasienter intuberes av annen årsak enn hodeskade eller kompromittert sirkulasjon/respirasjon, for eksempel grunnet smerte. Slike pasienter har ofte mangelfull GCS dokumentasjon, og skåres derfor som 15.

Forkortet feltnavn

pre_gcs_sum