Datavariabel definisjon

Første dokumenterte prehospitale scoring av GCS motorisk respons.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

6 = Beveger seg på oppfordring
5 = Lokaliserer smertestimulus
4 = Adekvat avverge (normal fleksjon)
3 = Fleksjonsbevegelse (patologisk)
2 = Ekstensjonsbevegelse (patologisk)
1 = Beveger seg ikke
99 = Intubert før ankomst
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer første dokumenterte prehospitale GCS motorisk respons. Beste sides motorrespons registreres.

Forkortet feltnavn

pre_gcs_motor