Datavariabel definisjon

Første dokumenterte prehospitale scoring av GCS verbal respons.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

5 = Svarer orientert
4 = Svarer med setninger
3 = Svarer med ord
2 = Svarer med lyder
1 = Svarer ikke
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer første dokumenterte prehospitale GCS verbal respons.

Forkortet feltnavn

pre_gcs_verbal