Datavariabel definisjon

Første dokumenterte prehospitale scoring av Glasgow Coma Scale (GCS) øye respons.

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

4 = Åpner øyne spontant
3 = Åpner øyne på tiltale
2 = Åpner øyne ved smertestimulering
1 = Åpner ikke øyne
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer første dokumenterte prehospitale GCS øyerespons. Beste sides øyerespons registreres.

Forkortet feltnavn

pre_gcs_eye