Datavariabel definisjon

Første dokumenterte respirasjonsfrekvens (RF) klinisk kategori målt ved ankomst av medisinsk personell.

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

4 = RF 10-29 (“normal”)
3 = RF >29 (“hurtig”)
2 = RF 6-9 (“langsom”)
1 = RF 1-5 (“gispende”)
0 = RF 0 (“ingen respirasjon”)
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Første dokumenterte respirasjonsfrekvens (RF) i klinisk kategori av Revised Trauma Score (RTS) målt av medisinsk personell på hente-/skadested.

Datafeltet blir automatisk utregnet dersom eksaktverdien for Respirasjonsfrekvens er registrert

Kun dersom Respirasjonsfrekvens er ukjent, men man har annen dokumentasjon på respirasjonsstatus, kan klinisk RTS kategori registreres manuelt.

Hvis både eksaktverdi og klinisk kategori mangler, bruk kode 999, ukjent.

Forkortet feltnavn

pre_rr_rtscat