Datavariabel definisjon

Første dokumenterte respirasjonsfrekvens (RF) målt ved ankomst av medisinsk personell.

Datatype

Kontinuerlig

Datavariabel verdier

Tall

Kodeveiledning

Første dokumenterte respirasjonsfrekvens (RF) målt av medisinsk personell på hente-/skadested.

Hvis data er ukjent eller ikke dokumentert skal datafeltet stå tomt. I slike tilfeller kan respirasjonsfrekvens klinisk RTS kategori registreres.

Måleenhet er åndedrett per minutt.

Forkortet feltnavn

pre_rr_value