Datavariabel definisjon

Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) i klinisk Revised Trauma Score (RTS) kategori målt ved ankomst på hente-/skadested av medisinsk personell.

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

4 = BT >89 (“god radialispuls”)
3 = BT 76-89 (“svak radialispuls”)
2 = BT 50-75 (“femoralispuls”)
1 = BT 1-49 (“kun carotispuls”)
0 = BT 0 (“ingen carotispuls”)
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) i klinisk Revised Trauma Score (RTS) kategori målt av medisinsk personell på hente-/skadested.

Datafeltet blir automatisk kalkulert dersom SBT eksaktverdien registreres.
Kun dersom SBT er ukjent, men man har annen dokumentasjon på blodtrykkstatus, kan klinisk RTS kategori registreres manuelt.

Hvis både eksaktverdi og klinisk kategori mangler, bruk kode 999=Ukjent.

Forkortet feltnavn

pre_sbp_rtscat