Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

RTS score prehospitalt.

Datatype

Tall

Datavariabel verdier

RTS score går fra 0 til 7.84.

Kodeveiledning

RTS score verdiene kalkuleres ved at man multipliserer RTS koder for GCS, SBT og RF med bestemte vektinger (faktorer):
RTS score = 0.9368*GCS (RTS) + 0.7326*Systolisk BT (RTS) + 0.2908*Respirasjonsfrekvens (RTS)8,9.

Forkortet feltnavn

pre_rts_score