Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Sum av RTS kategorier prehospitalt.

Datatype

Tall

Datavariabel verdier

0-12

Kodeveiledning

Triage RTS er en additiv score som brukes i prehospital setting til triagering av traumepasienter.

Det gis maksimalt 4 poeng til hver av GCS, Systolisk blodtrykk og Respirasjonsfrekvens. Maksimal sum er 12. En Triage RTS ≤11 er i litteraturen en sterk indikator på at pasienten bør transporteres til et traumesykehus.

Forkortet feltnavn

pre_rts_sum