Datavariabel definisjon

Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) målt ved ankomst på hente-/skadested av medisinsk personell.

Datatype

Kontinuerlig

Datavariabel verdier

Tall

Kodeveiledning

Første dokumenterte systoliske blodtrykk (SBT) målt av medisinsk personell på hente-/skadested.

Hvis data er ukjent eller ikke dokumentert skal datafeltet stå tomt. I slike tilfeller kan SBT klinisk RTS kategori registreres.

Måleenhet er mmHg.

Forkortet feltnavn

pre_sbp_value