Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Tidsintervallet fra når prehospital ressurs ankommer hente-/skadested til prehospital ressurs forlater hente-/skadested med pasienten om bord i transportmiddelet.

Datatype

Tidsformat

Datavariabel kategorier

hh:mm

Kodeveiledning

Ankomst pasient defineres som når transportmiddelet stopper på hente-/skadested. Avreise skadested defineres som når transportmiddelet forlater hente-/skadestedet.

Forkortet feltnavn

dt_ scene_depart

Tidligere versjoner

16.02.2016