Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Tidsintervallet fra når AMK ble varslet til prehospital ressurs ankommer pasienten.

Datatype

Tidsformat

Datavariabel kategorier

hh:mm

Kodeveiledning

Ankomst pasient defineres som når transportmiddelet stopper på hente-/skadested.

Forkortet feltnavn

dt_alarm_scene

Dato for siste revisjon

10.01.2015