Datavariabel definisjon

Dato og tidspunkt for når prehospital ressurs forlater hente-/skadestedet med pasienten.

Datatype

Dato og tid

Datavariabel verdier

dd.mm.åååå hh:mm

Kodeveiledning

Dato og klokkeslett for når prehospital ressurs reiser fra hente-/skadested med pasienten om bord i transportmiddelet. Avreise hente-/skadested defineres som tidspunktet transportmiddelet forlater hente-/skadestedet.

Kun eksakt, dokumentert klokkeslett skal registreres. Tidspunkt skal ikke estimeres. Dersom eksakt klokkeslett for når prehospital ressurs og pasient forlater hente-/skadestedet ikke er kjent, markeres i feltet for Ukjent klokkeslett.

Aksepterte verdier for tidspunkt: 00:00 til 23:59. Klokkeslettet 24:00 skal ikke brukes.

Forkortet feltnavn

pre_ scene_depart_dtg

Tidligere versjoner

15.02.2016

Dato for siste revisjon

05.07.2019