Datavariabel definisjon

Nøyaktighetsurdering av tidspunkt for når prehospital ressurs forlater hente-/skadestedet med pasienten.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Eksakt klokkeslett
2 = Ressurs ikke kjørt ut
999 = Ukjent klokkeslett

Kodeveiledning

Hvis kilden for tidspunkt er AMK-rapport eller ambulanse-/luftambulansejournal brukes Eksakt klokkeslett.

Dersom tidspunktet ikke er oppgitt i AMK-rapport eller ambulanse-/luftambulansejournal brukes Ukjent klokkeslett.

Forkortet feltnavn

pre_ scene_depart_time_exact

Tidligere versjoner

10.05.2016

Dato for siste revisjon

05.07.2019