Datavariabel definisjon

Dato og tidspunkt for når prehospital ressurs ankommer pasienten.

Datatype

Dato og tid

Datavariabel verdier

dd.mm.åååå hh:mm

Kodeveiledning

Dato og klokkeslett for når prehospital ressurs ankommer pasienten. Ankomst pasient defineres som tidspunktet transportmiddelet stopper på hente- og skadested.

Kun eksakt, dokumentert klokkeslett skal registreres. Tidspunkt skal ikke estimeres. Dersom eksakt klokkeslett for når ressurs ankommer pasient ikke er kjent, markeres i feltet for Ukjent klokkeslett.

Aksepterte verdier for tidspunkt: 00:00 til 23:59. Klokkeslettet 24:00 skal ikke brukes.

Forkortet feltnavn

pre_scene_dtg

Tidligere versjoner

10.01.2015

Dato for siste revisjon

05.07.2019