Datavariabel definisjon

Nøyaktighetsurdering av tidspunkt for når prehospital ressurs ankommer pasient.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Eksakt klokkeslett
2 = Ressurs ikke kjørt ut
999 = Ukjent klokkeslett

Kodeveiledning

Hvis kilden for tidspunkt er AMK-rapport eller ambulanse-/SLA-journal brukes Eksakt klokkeslett.

Dersom tidspunktet ikke er oppgitt i AMK-rapport eller ambulanse-/Statens Luftambulanse (SLA)-journal brukes Ukjent klokkeslett.

Forkortet feltnavn

pre_scene_time_exact