Datavariabel definisjon

Traumepasienten var død ved prehospitalt personells ankomst på hente-/skadested

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Her registreres om traumepasienten var død ved prehospitalt personells ankomst på skadested, slik at pasienten ikke ble fraktet inn og mottatt som traumepasient ved akuttsykehus.

Døde traumepasienter hvor prehospitalt personell IKKE rykker ut skal ikke registreres i registeret.

Merknad

NTR har målsetning om å registrere alle som dør der prehospitalt er aktivert. Innhenting av data om dette er krevende og varierer fra sykehus til sykehus som medfører usikkerhet i datakvalitet.

Døde traumepasienter hvor prehospitalt personell IKKE rykker ut skal ikke registreres i registeret.

Forkortet feltnavn

res_doa_at_scene

Tidligere versjoner

10.01.2015

Dato for siste revisjon

05.07.2019