Datavariabel definisjon

Hovedtransportmiddel som ble benyttet for å levere pasienten til sykehuset.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Bilambulanse
2 = Ambulansehelikopter
3 = Ambulansefly
4 = Fraktet inn av publikum
5 = Til sykehus selv
6 = Politi
99 = Annet
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Hovedtransportmiddelet som ble benyttet for å levere pasienten til sykehuset.

Kun ett transportmiddel skal registreres. Hvis flere transportmidler benyttes, defineres hovedtransportmiddel som det høyest rangerte i henhold til følgende rangering:

  1. Ambulansefly
  2. Ambulansehelikopter
  3. Bilambulanse
  4. Politi
  5. Fraktet inn av publikum
  6. Til sykehus selv

Eksempel:
Dersom pasienten transporteres med et ambulansefly til en lufthavn i nærheten av et traumesenter, men transporteres det siste (og korteste) stykket fra lufthavnen til sykehuset ved hjelp av en bilambulanse, skal ambulansefly dokumenteres som det benyttede transportmiddel.

Pasienter som tar seg til sykehus selv, gående eller kjørende i egen bil, føres under kategorien Til sykehus selv.
Barn som blir fraktet til sykehus av sine foreldre registreres som Fraktet inn av publikum.
Pasienter som ankommer sykehuset på annen måte enn definert under punkt 1-6, registreres under Annet.

Forkortet feltnavn

pre_transport