Datavariabel definisjon

Informasjon om hvorvidt prehospital medisinsk ressurs har kjørt ut.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ressurs ikke kjørt ut
2 = Ressurs kjørt ut

Kodeveiledning

Dersom AMK er kontaktet, men ingen prehospital ressurs ble kjørt ut skal ”Ressurs ikke kjørt ut” registreres. Resten av prehospitalskjemaet inaktiveres, med unntak av feltet Transporttype. Under Transsporttype skal det da registreres ett av følgende alternativ: ”Til sykehus selv”, ”Fraktet inn av publikum”, ”Politi”, ”Annet”, eller ”Ukjent”.

Dette gjelder altså for ulykker der AMK er kontaktet, men ressurs ikke er kjørt ut, og hvor pasienten ankommer akuttmottak uten assistanse fra prehospitalt medisinsk personell.

Dersom AMK ikke er varslet, og pasienten kommer til sykehuset uten prehospital/AMK aktivitet, skal feltet ”Ingen kjent prehospital og/eller AMK aktivitet” benyttes.

Forkortet feltnavn

pre_resource_noactivity